جاذبه های پارک ارم

با حضور وزیر بهداشت

با حضور وزیر بهداشت از200 موتور آمبولانس جدید در مجموعه ارم سبز رونمایی شد

ادامه

اسپرم گیری از پلنگ

اسپرم گیری از پلنگ ایرانی باغ وحش تهران

ادامه

جشن بزرگ دهه فجر

جشن بزرگ دهه فجر در مجموعه ارم برگزار شد

ادامه

دهه فجر مبارک

دهه فجر مبارک

ادامه