جاذبه های پارک ارم

برگزاری اردوی زیارتی ­_

برگزاری اردوی زیارتی ­_ سیاحتی مشهد اردهال پرسنل ارم سبز

ادامه

سامانه فروش اینترنتی بلیط

سامانه فروش اینترنتی بلیط مجموعه ارم سبز افتتاح شد

ادامه

ساعت کار مجتمع

ساعت کار مجتمع

ادامه

جلسه عمومی دیدار مدیر

جلسه عمومی دیدار مدیر عامل ارم سبز با پرسنل برگزار شد

ادامه