برنامه کامل


برنامه کامل 

روز

ساعت

توضیحات

شهربازی

شنبه الی پنجشنبه

17:30    الی 1 بامداد

سه ماه بهار و تابستان

شهربازی

روزهای جمعه و تعطیلات رسمی

16  الی 2 بامداد

سه ماه بهار و تابستان

باغ وحش

روزهای شنبه الی چهارشنبه

9:30  الی 20

سه ماه بهار و تابستان

باغ وحش

روزهای پنجشنبه ، جمعه و ایام تعطیل

10 الی20

سه ماه بهار و تابستان

قایقرانی 

همه روزه

12  الی 24

سه ماه بهار و تابستان

استخر بانوان

همه روزه

10  الی 17

سه ماهه بهار و تابستان 97

قلعه سحرآمیز

 

 

 

 

روز

ساعت

توضیحات

شهربازی

شنبه الی چهارشنبه

17 الی 22

سه ماه پاییز

شهربازی

روزهای پنج شنبه ، جمعه و تعطیلات رسمی

17 الی 23

سه ماه پاییز

باغ وحش

روزهای شنبه الی چهارشنبه

9:30  الی 17

سه ماه پاییز

باغ وحش

روزهای پنجشنبه ، جمعه و ایام تعطیل

10 الی 17

سه ماه پاییز

قایقرانی 

همه روزه

12 الی 23

سه ماه پاییز

استخر بانوان


تعطیل می باشد

سه ماهه پاییز 97

 

 

 

روز

ساعت

توضیحات

شهربازی

 

تعطیل می باشد

سه ماه زمستان

شهربازی

 

تعطیل می باشد

سه ماه زمستان

باغ وحش

روزهای شنبه الی چهارشنبه

9:30 الی 17

سه ماه زمستان

باغ وحش

روزهای پنجشنبه ، جمعه و ایام تعطیل

10 الی 17

سه ماه زمستان

قایقرانی 

همه روزه

12 الی 19

سه ماه زمستان

استخر بانوان

 

تعطیل می باشد

سه ماهه زمستان 97