امتیازات اعضای باشگاه هواداری ارم
اعضای باشگاه هواداری ارم از امتیازات زیر برخوردار خواهند بود:

1- 33 درصد تخفیف در مبلغ ورودی باغ وحش برای شخص عضو باشگاه
2- رایگان بودن هزینه ورودی خودرو ( در صورت مراجعه با خودرو )
3- رایگان بودن هزینه ورودی عابر پیاده برای شخص عضو ( در صورت مراجعه بصورت پیاده )

نظرات شما
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
عنوان:
پیام :