معرفی مدیران


معرفی مدیران
نام

مرتضی

 مرتضی نصری.jpg

نام خانوادگی

نصری

سمت

مدیر بهره برداری

تحصیلات

کارشناسی ارشد

سوابق

 

 

نام

مهدی

 Scan.jpg

نام خانوادگی

موسی زاده

سمت

مدیر مالی

تحصیلات

کارشناس ارشد 

سوابق

 

 

نام

پرویز

 پرویز قندالی.jpg

نام خانوادگی

قندالی

سمت

مدیر باغ وحش

تحصیلات

فوق دیپلم

سوابق

 

 

نام

وحید

 وحید شفیعی.jpg

نام خانوادگی

شفیعی 

سمت

مدیر پشتیبانی

تحصیلات

PhD

سوابق

 

 

نام

مسعود

 مسعود پوراسحاق.jpg

نام خانوادگی

پور اسحاق

سمت

مدیر امور حقوقی

تحصیلات

کارشناسی ارشد

سوابق

 

 

نام

بهمن

 بهمن خسرو پور.jpg

نام خانوادگی

خسرو پور

سمت

مدیر حراست

تحصیلات

کارشناسی

سوابق

 

 

نام

امیررضا

 امیر رضا بابازاده.jpg

نام خانوادگی

بابا زاده

سمت

مدیرمنابع انسانی

تحصیلات

کارشناسی ارشد

سوابق

 

 

نام

محمد مهدی

 محمد مهدی مقدم.jpg

نام خانوادگی

مقدم

سمت

مدیر فنی و توسعه

تحصیلات

کارشناسی ارشد

سوابق

 

 

نام

سعید

 سعید.jpg

نام خانوادگی

بحیرایی

سمت

 روابط عمومی

تحصیلات

کارشناسی ارشد 

سوابق

 

 

نام

امیر امیر الهامی.jpg

نام خانوادگی

الهامی

سمت

 بازاریابی

تحصیلات

کارشناسی ارشد

سوابق

 

 

نام


 

نام خانوادگی


سمت


تحصیلات


سوابق

 

 

نام

 

نام خانوادگی

سمت

تحصیلات


سوابق

 

 

نام


 

نام خانوادگی


سمت


تحصیلات


سوابق

 

 

 


نظرات شما
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
عنوان:
پیام :